Genç savcıdan “İnfaz Hukuku” kitabı

Bursa Cumhuriyet Savcısı Feridun Yetgin, mahkemeler tarafından verilen kararları, “İnfaz Hukuku” isimli kitabında topladı.

Bursa Adliyesi’nde infaz savcısı olarak görev yapan Feridun Yetgin’in kitabında, 671 sayılı KHK kapsamında salıverme şartların gerekçeleri ve infaz yasalarında yapılan değişiklikler bulunuyor. Savcı Yetgin, “Kitabımızın genel sistematiğinde özellikle cezaların ve güvenlik tedbirlerinin infazı sırasında, uygulamada en sık karşılaşılan ve tereddüt oluşmasına sebebiyet veren konularla ilgili genelge, görüş ve güncel Yargıtay içtihatları doğrultusunda açıklamalar yapılmıştır. Özellikle 671 sayılı KHK ile beraber son zamanların güncel konuları haline gelen şartları salıverme ve denetimli serbestlik tedbirleri uygulamaları üzerinde hassasiyetle duruşmuş olup, suç tiplerine ve cezaların sürelerine göre tüm ihtimaller tartışılarak, şema ve örneklerle açıklamalarda bulunulmuştur” dedi.

Bursa Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, meslektaşı Feridun Yetgin’in hazırladığı “İnfaz Hukuku” isimli kitapdan yargı mensuplarının yanı sıra herkesin faydalanabileceğini söyledi.