BİRAZDA GÜLELİM

Verginin Dağılımı
Temel uluslararası ekonomi toplantısına katılır. Devletin topladığı vergi dağılımını tartışırlar.
Konuşmacılardan biri Amerikalı, biri Avrupalı, biri de Temel’dir.
Amerikalı ekonomist söz alır:
-“Bizim Amerika’da önce yere bir çizgi çizeriz ve sonra topladığımız vergileri havaya atarız.
Çizginin soluna düşen paraları halka hizmet olarak geri veririz, sağ tarafta kalan devlete kalır,
yatırım yaparız…” demiş.
Avrupalı ekonomist söz alır:
-“Bizim Avrupa’da başka ama ona benzer bir uygulama yaparız. Önce yere bir daire çizeriz.
Halktan toplanan vergileri havaya atarız. Dairenin dışında kalan halka hizmet olarak geri
döner, dairenin içine düşenleri devlet harcamalarına kullanırız…” demiş.
Sıra Temel’e gelir ve başlar anlatmaya:
-“Ula uşaklar ne güzel anlattunuz. Keşke bizde sizun çirkefluklerunuzi değil da habu
çalışkanluğunuzi alsak. İnanun bizum öyle bir uygulamamız yok. Bizde daha kısa oluyi. Bi
kere öyle yere çizgi çizmezuk. Bizde hükümet halktan vergileri toplar, havaya atar. Yere
düşenleri kendilerine harcama yaparlar. Havaya kalanlar halka hizmet olarak geri döner…”
İktisatçı O Kadar Can Sıkıcı ki…
Adam basit bir hastalık olduğunu düşündüğü bir rahatsızlık için doktora gitmiş ve birden çok
ağır hasta olduğunu, hastalığının tedavisi olmadığını ve sadece altı ay ömrü kaldığını
öğrenivermiş.
Üzüntü içinde doktora “Yapabileceğim bir şey var mı?” diye sormuş, doktor da
“Tabii demiş, ekonomist genç bir bayan bul, onunla evlen ve bir Brezilya gezisine çık!”
Adam heyecanla “Bu benim ömrümü uzatır mı?” diye sormuş.
Doktorun cevabı da şaşırtıcı olmuş. “Hayır, uzatmaz ama iktisatçı o kadar can sıkıcı olur ki,
sanki daha uzun zaman geçmiş gibi hisseder, kendini daha çok yaşamış gibi sanırsın!”
Bir Matematikçi Bir Muhasebeci Bir Ekonomist
Bir matematikçi, bir muhasebeci ve bir ekonomist aynı işe baş vururlar. Görüşmeci
matematikçiye sorar:
- “iki kere iki kaç eder?”
Matematikçi cevap verir:
- “Dört eder.” demiş
Görüşmeci sorar:
- “Kesin dört mü?” diye üstüne basarak sormuş.
Matematikçi kendinden emin cevaplar:
- “Evet, kesin dört!”
Matematikçi çıkar ve ekonomist odaya girer. Bu sefer görüşmeci aynı soruyu ekonomiste
yöneltir. Ekonomist yanıtlar:
- “Ortalama dört eder, yüzde 10 aşağıya veya yukarı oynayabilir, ama ortalama dört eder!”
demiş.
Ekonomist de çıkar, muhasebeci odaya girer, aynı soru ona da sorulur.
Muhasebeci ayağa kalkar, kapıyı kilitler, panjurları indirir ve görüşmeciye yaklaşarak sorar:
- “Kaç etsin istersiniz?” demiş.